(Åmål januari 2019)
En förnyad vision föddes mitt i kampanjen!

Mitt i den 4 veckor långa kampanjen träffas några pastorer och andliga ledare från olika församlingar i Dalsland för att samtala om en framtid för väckelsekampanjen!
Och under bön & samtal just där och då, och med en fortsatt samtalsgemenskap efter den samlingen, har nu en förnyad vision fötts fram för JESUS till DALSLAND!

Visionen för JESUS till DALSLAND är:
1) skapa en rörelse av regelbundna mötesarrangemang på olika platser i Dalsland där väckelse
(= frälsning, andedop, vattendop, helande, andlig upprättelse etc) är i fokus ...
Dessa möten bör vara ca 2-3 ggr per termin.

2) Att inom 6 år arrangera en stor ”JESUS till DALSLAND” kampanj per kommun/år:
                      - 2018 Bengtsfors kommun (Pingstkyrkan huvudarrangör) - redan avklarat!
                      - 2019 Eds kommun (Pingstkyrkan huvudarrangör)                                              
                      - 2020 Melleruds kommun                                                                                              
                      - 2021 Vänersborgs kommun  (Dalslandsdelen)                                                       
                      - 2022 Åmåls kommun                                                                                                      
                      - 2023 Färgelanda kommun                                                                                             
(OBS! Turodningen inte fastslagen, förändring kan ske)


(Bengtsfors oktober 2018)
"Jag vill att ni gör en väckelsekampanj för mig i Bengtsfors,
så jag kan betjäna folkskarorna"

Det var det tilltal jag upplevde Herren väcka mig med en natt i november 2017! 
Jag blev så tagen av tilltalet att jag genast gick upp ur sängen för att be och söka Gud.
Efter någon timme i bön på natten, och efter ytterligare bön och sökande dagarna därpå upplevde jag hur tilltalet blev till en växande vision,
en vision om en kampanj som skulle sträcka sig över 4 veckor hösten 2018.
I min bön fick jag vid ett tillfälle upp ett namn på en känd svensk förkunnare, och vid ett annat tillfälle såg jag några kristna musiker för mitt inre,
och en gång såg jag som en klar ansiktsbild av en svensk evangelist ... på detta sätt växte talarlistan och de medverkande fram! 
Jag tog mod till mig och samlade församlingsledningen och berättade om visionen, och hela ledningsgruppen sa omedelbart att detta vill vi som församling göra!
Och hela församlingen responderade på samma sätt!
Och vi kände en uppmaning från Herren att tro honom om att kampanjen skulle andas "väckelseatmosfär"
med en klar Jesuscentrerad frälsningsförkunnelse blandad med stark lovsång & tillbedjan,
och med frälsning, helanden, andedop och t.o.m. troendedop i vatten som följd!
Vi förstod också att kampanjen skulle beröra och betjäna långt fler än de som såg pingstkyrkan i Bengtsfors som sitt andliga hem,
och vi tror att kampanjen kommer att beröra och betjäna även utanför Dalslands gränser!
Och vid samtal med andra andliga ledare och församlingar i regionen är det också andra församlingar som ställt sig ett med visionen,
ställt sig tillsammans med oss i tron att regionen ska besökas av en himmelsk förnyelsevåg! 
Vi tror att kampanjen är starten på en besökelsetid för regionen, och vi tror att kampanjen har styrka och potential att gå vidare till andra församlingar och platser i regionen,
till den församling som står öppen och hungrig efter mer av Gud!
Nu har vi bett och sökt Gud, planerat och organiserat ... och nu är tiden inne för kampanjens start!
Vårt rop och vår längtan är att Jesus ska bli upphöjd, ärad och synlig i Dalsland, vårt rop är: "Kom Jesus till Dalsland!",
därav namnet "JESUS till DALSLAND"
Lennart Fjell