Donald Holmgren

Guds ord i dig
är vägen till väckelse

Samuel Lundgren

Var frimodig och stark

Stefan Larsson

Stå upp och kom

Lennart Fjell

"Får Jesus plats i ditt liv?"

Donald Holmgren

"Inte genom mänskligt styrka,
men genom Guds Ande ska det ske!"

Samuel Lundgren

Den himmelska kulturen: att svara på bön!

Stefan Larsson

Låt de inre ljusen få lysa

Lennart Fjell

Ge rum för Gud i ditt liv
och i din församling

Donald Holmgren

Hör du bruset av regn?

Samuel Lundgren

Guds inflytande ska få öka i Dalsland

Stefan Larsson

Ty så älskade Gud

Lennart Fjell

Bli lik Jesus - lev i det övernaturliga

Donald Holmgren

Den himmelska visionen - Jesus till Dalsland

Samuel Lundgren

Ett blomstrande Dalsland

Stefan Larsson

Väckelserecept

Lennart Fjell

Den levande Gudens församling
i Dalsland

Donald Holmgren

De döda benen ska få liv

Samuel Lundgren

Dalsland till Jesus

Stefan Larsson

Herren väcker upp
de dalsländska församlingarna

Lennart Fjell

Visionen för JESUS till DALSLAND