FRIKYRKLIGA FÖRSAMLINGAR

BENGTSFORS

BEGTSFORS MISSIONSKYRKA
Hemsida - www.bengtsforsmissionskyrka.se 
Facebook - www.facebook.com/BengtsforsMissionskyrka

PINGSTKYRKAN BENGTSFORS
Hemsida - www.pingstkyrkanbengtsfors.se
Facebook - www.facebook.com/pingstkyrkanbengtsfors

BÄCKEFORS MISSIONSKYRKA
Hemsida - www.kyrktorget.se/backefors.missionskyrka
Facebook - www.facebook.com/groups/818151315434911

MISSIONSKYRKAN DALS LÅNGED
Hemsida - www.kyrktorget.se/missionskyrkan.dalslanged
Facebook - 

BRÅLANDA

EQUMENIAKYRKAN SÖDRA DAL
Hemsida - www.equmeniakyrkansodradal.se
Facebook - www.facebook.com/equmeniakyrkansodradal

PINGSTKYRKAN SMYRNA BRÅLANDAHemsida - www.kyrktorget.se/smyrna.bralanda
Facebook - www.facebook.com/groups/296277537101410

DALS ED

EQUMENIAKYRKAN DALS ED
Hemsida - www.equmeniakyrkan.se/dalsed
Facebook - www.facebook.com/Equmeniakyrkan.DalsEd

LUTHA GÅRD DALS ED
Hemsida - www.efsvast.se/luthagard
Facebook - www.facebook.com/Luthag%C3%A5rd-2150436591699248

PINGSTKYRKAN DALS ED
Hemsida - www.pingsted.se
Facebook - www.facebook.com/pingstkyrkaned

MELLERUD

EQUMENIAKYRKAN MELLERUD
Hemsida - www.qumeniakyrkanmellerud.se
Facebook - www.facebook.com/equmeniakyrkanmellerud

MELLERUDS KRISTNA CENTER
Hemsida - www.mkcmejeriet.se
Facebook - www.facebook.com/mkcmejeriet

PINGSTKYRKAN MELLERUD
Hemsida - www.kyrktorget.se/smyrna.mellerud
Facebook - 

ÅMÅL

ELIMKYRKAN ÅMÅL
Hemsida - www.elimkyrkan.net
Facebook - www.facebook.com/elimkyrkanamal

FRÄLSNINGSARMÈN ÅMÅL
Hemsida - www.fralsningsarmen.se/amal
Facebook -

KUNGSBERGSKYRKAN ÅMÅL
Hemsida - www.kyrktorget.se/kungsbergskyrkan
Facebook - www.facebook.com/Kungsbergskyrkan

PINGSTKYRKAN ÅMÅL
Hemsida - www.kyrktorget.se/pingst.amal
Facebook - 

ÅMÅLS BAPTISTFÖRSAMLING
Hemsida - www.amalbaptist.se
Facebook - www.facebook.com/åmåls-baptistförsamling

ÅNIMSKOGS MISSIONSFÖRSAMLING
Hemsida -
Facebook - www.facebook.com/animskogsmfSVENSKA KYRKANS FÖRSAMLINGAR

BENGTSFORS

SVENSKA KYRKAN I BENGTSFORS
Hemsida - www.svenskakyrkan.se/bengtsfors
Facebook - www.facebook.com/svenskakyrkanibengtsfors

SVENSKA KYRKAN STENEBY PASTORAT
Hemsida - www.svenskakyrkan.se/stenebypastorat
Facebook - www.svenskakyrkan.se/stenebypastorat

BRÅLANDA

SVENSKA KYRKAN I BRÅLANDA
Hemsida - www.svenskakyrkan.se/bralanda
Facebook - www.facebook.com/Brålanda-Pastorat-464747566900609

DALS ED

SVENSKA KYRKAN I DALS ED
Hemsida - www.svenskakyrkan.se/dalsed
Facebook - 

FÄRGELANDA

SVENSKA KYRKAN I FÄRGELANDA
Hemsida - www.svenskakyrkan.se/fargelanda
Facebook - www.facebook.com/fargelandaforsamling

MELLERUD

SVENSKA KYRKAN I MELLERUD
Hemsida - www.svenskakyrkan.se/mellerud
Facebook - www.facebook.com/Mellerudspastorat

ÅMÅL

SVENSKA KYRKAN I ÅMÅL
Hemsida - www.svenskakyrkan.se/amal
Facebook -