TALARE

ULF & PHILIP CHRISTIANSSON

FREDAG 12 OKTOBER KL 19:00

MERZEK BOTROS

LÖRDAG 13 OKTOBER KL 19:00

BOSSE & ELSA JÄRPEHAG

SÖNDAG 14 OKTOBER KL !4:00

DANIEL VIKLUND

FREDAG 19 OKTOBER KL 19:00
LÖRDAG 20 OKTOBER KL 19:00
SÖNDAG 21 OKTOBER KL 11:00

INGEMAR HELMNER

FREDAG 26 OKTOBER KL 19:00
LÖRDAG 27 OKTOBER KL 19:00
SÖNDAG 28 OKTOBER KL 11:00
SÖNDAG 28 OKTOBER KL 16:00
FREDAG 2 NOVEMBER KL 19:00
LÖRDAG 3 NOVEMBER KL 19:00
SÖNDAG 4 NOVEMBER KL 11:00
SÖNDAG 4 NOVEMBER KL 16:00

LENNART FJELL

KAMPANJENS VÄRD